Our walking tours

The Marais Street Art Polaroid semi-private Tour

Discovering the street art works of the Marais with a Polaroid photo shoot included

Book now
The Marais Street Art Polaroid semi-private Tour

Saint Germain Polaroid Photo semi-private Tour

Visit the Saint-Germain-des-Prés district while taking Polaroid snapshots

Book now
Saint Germain Polaroid Photo semi-private Tour